Experimental ergonomic evaluation with user trials: EEE product development procedures, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 157

Hyvä käytettävyys on erilaisten tuotteiden hyödyllisyyden, käyttäjäystävällisyyden, turvallisuuden ja kilpailukyvyn avainkysymys. Käytettävyyttä on tarve mitata ja evaluoida eli arvioida. Tämän väitöskirjan osatutkimuksien tarkoitus oli koota ja kehittää käyttäjälähtöisiä ergonomian tuotearviointi ja tuotekehitysmenetelmiä. Käyttäjien laaja mukanaolo kuului oleellisena osana menetelmien ja tuotteiden kokeilua. Menetelmillä voi sovittaa niin perinteisen teknologian kuin uusimman tieto- ja viestintäteknologian tuotteita käyttäjien ominaisuuksien ja lähtökohtien mukaisiksi. Väitöstutkimuksen perinteisen teknologian kohteet sivusivat kodin teknologiaa, kalustemitoitusta sekä konerakenteita. Tutkimuksessa sovellettuja erilaisia arvioinnin ja päätöksenteon menetelmiä olivat paremmuusjärjestykseen pano-, pisteytys-, Mitchellin parivertailu-, conjoint analyysi- sekä hyötyarvoanalyysimenetelmä.Väitöstyön kokoomaosassa osatutkimusten kokeelliset, ihmisten osallistumista koekäyttäjinä hyödyntävät arviointimenettelyt koottiin ja kehiteltiin lopulta kokeellisen ergonomian arvioinnin EEE -menetelmästöksi. Menetelmästö on tarkoitettu käytettäväksi yritysten tuotekehityksessä sekä työvälineiden kehityksessä. Tämä väitöstutkimus vie menetelmällisesti eteenpäin osallistuvaa, kokeellista tuotesuunnittelua. Tuotteiden hyväksyttävyyttä ja haluttavuutta voidaan järjestelmällisesti ja toistettavasti testata jo kehittelyn alkuvaiheesta alkaen. Kehitetty menetelmästö pyrkii helpottamaan yrityksiä löytämään käyttökelpoisia keinoja hyödyntää käyttäjäkeskeistä suunnittelua omissa projekteissaan, ja siten vastata vaativien kuluttajien, kansainvälisen kilpailukyvyn ja yhteiseurooppalaisten turvallisuus- ja ergonomiastandardien haasteisiin. Yksi entistä tärkeämpi vaativien kuluttajien ryhmä, ikäihmiset, oli väitöstyössä keskeisesti - ja ilmeisen mielellään - mukana.

ISBN-10:
951-42-5936-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kirvesoja Heli
Tuotekoodi 013009
16,82 €