Cytochrome P450 isoform-specific in vitro methods to predict drug metabolism and interactions, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 623

Altistumme jatkuvasti ympäristömme kemikaaleille. Saamme niitä ruoasta, juomista, hengitysilmasta ja lääkkeistä. Metabolia, elimistössä tapahtuva kemiallinen tai entsyymaattinen kemikaalien hajoaminen, määrää elimistölle vieraiden aineiden poistumisreitit ja -nopeuden. Metaboliatutkimus tuo tietoa yhdisteiden käyttäytymisestä ihmisessä. Erityisen tärkeää tämä on uusien lääkeaineiden kohdalla. Kun lääkettä annostellaan potilaille, sen käyttäytymisestä elimistössä pitäisi olla mahdollisimman paljon tietoa, jotta varhaiset kliiniset kokeet olisivat turvallisia ja ennakoisivat mahdollisia yhteisvaikutuksia muun lääkityksen kanssa. Lääkkeiden metaboliaa ja mahdollisia yhteisvaikutuksia tutkittiin aiemmin pääosin eläimille. Nykyään koe-eläinten käyttöä pyritään vähentämään jo lääkekehittelyn alkuvaiheessa siirtymällä kokonaisella eläimellä tehtävistä kokeista koeputkessa suoritettaviin tutkimuksiin. Tähän tarkoitukseen käytetään ihmisen tai eläimen lääkeaineita hajottavien kudosten, lähinnä maksan soluja. Lääkeaineita hajottavia entsyymejä voidaan tutkia laboratoriossa ja selvittää niiden vaikutuksesta tapahtuvia reaktioita ilman, että yhdistettä annostellaan ihmiselle tai koe-eläimelle. Ihmiskudoksen käytöllä pyritään saamaan luotettavaa tietoa juuri ihmisellä tapahtuvista reaktioista. Ne saattavat poiketa huomattavasti eläinten vastaavista. Ihmiskudosta saadaan ylijäämäkudoksena erilaisista leikkaustoimenpiteistä ja sen käytölle tutkimukseen on Oulun yliopiston eettisen toimikunnan lupa. Tässä väitöskirjatyössä on otettu käyttöön sarja määritysmenetelmiä, joilla voidaan tutkia uusien lääkeaineiden vaikutuksia ihmisen maksan entsyymeihin. Valituista lääkeaineista saatuja tuloksia on verrattu julkaistuun tietoon samojen yhdisteiden käyttäytymisestä kokonaisessa ihmisessä ja arvioitu uusien menetelmien luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta lääkeke

ISBN-10:
951-42-5899-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Taavitsainen Päivi
Tuotekoodi 013007
9,08 €