Attachment, polarity and communication characteristics of bone cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 628

Luukadossa luuta hajottavien osteoklastien toiminta on kiihtynyt, jolloin luuta muodostavat osteoblastit eivät ehdi tehdä yhtä paljon uutta luuta kuin osteoklastit hajottavat. Tällöin luun rakenne haurastuu ja luu on alttiimpi murtumille. Tutkimuksessa käsiteltiin luun solujen toimintoja ja vuorovaikutusta luun hajotuksessa ja uudismuodostuksessa.Jotta luuta hajottavat osteoklastit voivat aloittaa luun hajottamisen, niiden täytyy tarttua luun pintaan tiukasti. Tässä tutkimuksessa osoitettiin, että osteoklastit tarttuvat luun pintaan kadheriinimolekyylien avulla ja pystyvät siten aloittamaan luun hajottamisen. Näiden valkuaisaineiden merkitys osteoklastien tarttumisessa ja täten luun hajottamisessa pystyttiin osoittamaan kadheriinivälitteisen tarttumisen estävällä peptidillä. Tämä vähensi huomattavasti luun hajotuskuoppien muodostumista ja samalla osteoklastien aktiivisuutta.Luun hajotus ja uudismuodostus ovat tiukasti toisiinsa liittyviä tapahtumia, mutta se miten eri solutyypit kommunikoivat keskenään ja tietävät mistä, milloin ja kuinka paljon vanhaa luuta hajotetaan ja uutta luuta muodostetaan, ei ole tiedossa. Väitöskirjassa selvitettiin mahdollisia kommunikointimenetelmiä osteoklastien ja osteoblastien välillä. Tutkimuksissa selvisi, että osteoklasteilla on solukalvollaan ns. aukkoliitoksia, joiden avulla solut voivat kommunikoida toistensa kanssa. Kun aukkoliitosten merkitystä tutkittiin, havaittiin, että osteoklastien lukumäärä ja aktiivisuus vähenivät erittäin merkitsevästi, kun aukkoliitosten toiminta oli estetty. Tulosten mukaan osteoklastien toiminnan ja kypsymisen estäminen aukkoliitosten estäjillä johtaa osteoklastien ohjelmoituun solukuolemaan. Nämä tutkimushavainnot avaavat uusia mielenkiintoisia terapeuttisia lähtökohtia osteoporoosin hoitoon.

ISBN-10:
951-42-5934-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Ilvesaro Joanna
Tuotekoodi 013006
10,93 €