Autonomic dysfunction in Parkinson's disease and its correlates to medication and dopamine transporter binding, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 630

Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla voidaan todeta autonomisen hermoston toimintahäiriöitä jo sairauden varhaisvaiheessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin autonomisen hermoston toimintaa juuri diagnosoiduilla lääkitsemättömillä parkinsonpotilailla ja analysoitiin Parkinsonin taudissa käytetyn lääkehoidon vaikutuksia sydän- ja verenkiertotoiminnan ja lämmönsäätelyyn osallistuvan sudomotorisen toiminnan autonomiseen ohjaukseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että Parkinsonin tautiin itseensä liittyy sydämen ja verenkierron sekä reflektorisen että toonisen autonomisen säätelyn häiriö. Myös sairauden hoidossa käytetyt lääkkeet näyttävät vaikuttavan reflektorisiin säätelymekanismeihin. Parkinsonin taudin degeneratiivinen prosessi kohdistuu myös sympaattiseen sudomotoriseen rataan, joka osallistuu lämmönsäätelyyn. ß-CIT SPECT:llä voidaan samanaikaisesti osoittaa aivojen dopamiini- ja serotoniiniaineenvaihdunnan häiriö, ja dopamiinitransportterin aktiivisuudella näyttää olevan yhteys sydämen ja verenkierron autonomiseen säätelyyn.

ISBN-10:
951-42-5962-9
Kieli:
ENG
Tekijät:
Haapaniemi Tarja
Tuotekoodi 013005
10,93 €