Human DNA polymerase å associated proteins Identification and characterization of the B-subunit of DNA polymerase å and TopBP1, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 631

DNA polymeraasit ovat entsyymejä, jotka syntetisoivat DNA:ta ja siten niillä on keskeinen rooli geneettisen informaation kopioinnissa eli DNA:n kahdentumisessa. DNA:n kopiointi on tarkkuutta vaativa prosessi, sillä geneettinen informaatio täytyy säilyttää samankaltaisena solujen jakaantuessa. Geneettistä informaatiota suojataan useilla DNA:n korjausmekanismeilla sekä prosesseilla, joiden avulla vaurioituneiden solujen jakaantuminen estetään. Näiden prosessien virheellinen toiminta saattaa johtaa solujen kontrolloimattomaan kasvuun eli syöpään. Tutkimuksen kohteena oli DNA polymeraasi epsilon ja tarkoituksena oli tunnistaa DNA polymeraasi epilonin kanssa vuorovaikutuksessa olevia proteiineja molekyylibiologian menetelmiä käyttäen ja selvittää niiden toimintaa DNA:n kahdentumisessa ja DNA-vaurioiden estämisessä.Tutkimuksessa tunnistettiin ja kloonattiin DNA polymeraasi epsilonin B-alayksikkö sekä ihmisestä että hiirestä. B-alayksikön osoitettiin kuuluvan uuteen, ennen tunnistamattomaan proteiiniperheeseen, ja siten saatiin viitteitä DNA polymeraasien B-alayksikköjen toiminnasta. Työssä tunnistettiin myös DNA polymeraasi epsilonin kanssa vuorovaikutuksessa oleva TopBP1-proteiini ja osoitettiin, että myös TopBP1 osallistuu DNA:n kahdentumiseen. Työssä tutkittiin myös TopBP1 proteiinin toimintaa DNA-vaurioiden jälkeen ja havaittiin, että TopBP1 käyttäytyy kuten rintasyöpäproteiini Brca1 ja että se on yhteydessä myös Rad9 vauriovasteproteiiniin. Yhteydet Brca1- ja Rad9-proteiinien kanssa viittaavat siihen, että TopBP1 proteiinilla on tärkeä tehtävä DNA-vauriovasteessa. Työ antaa uutta tietoa sekä ihmissolujen DNA:n kahdentumisesta että vauriovasteesta ja auttaa siten ymmärtämään paremmin niitä ihmissolujen mekanismeja, jotka ylläpitävät genomia muuttumattomana.

ISBN-10:
951-42-5967-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Mäkiniemi Minna
Tuotekoodi 013004
9,08 €