The association between single-parent family background and physical morbidity, mortality, and criminal behaviour in adulthood, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 629

Avioerojen määrä on länsimaissa kuitenkin jatkuvasti lisääntynyt ja yhä useampi lapsi varttuu ainakin osan lapsuudestaan yksinhuoltajaperheessä. Nykyisin Suomessa yksinhuoltajaperheitä on noin viidennes kaikista lapsiperheistä. Perhetaustan pitkäaikaisvaikutuksia lasten fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin on kuitenkin tutkittu varsin vähän. Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin lapsuuden perhetaustan yhteyttä aikuisiän fyysisiin sairauksiin, kuolleisuuteen ja rikollisuuteen. Yksinhuoltajaperheessä varttuneita tutkittavia verrattiin kahden huoltajan perheessä kasvaneisiin. Tutkimusaineistossa oli yli 11 000 tutkittavaa. Heitä seurattiin raskausajasta 32-vuotiaiksi kyselyin ja rekisteritietojen avulla. Suurin osa yksinhuoltajaperheissä varttuneista tutkittavista voi hyvin aikuisena. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin joitakin merkittäviä eroja vertailuryhmien välillä. Yksinhuoltajaperheessä varttuneilla tutkittavilla havaittiin enemmän sairaalahoitoa vaatineita vammoja ja myrkytyksiä verrattuna kahden huoltajan perheessä kasvaneisiin. Naisilla oli lisäksi hieman enemmän abortteja ja raskauteen liittyviä sairaalahoitoja. Yksinhuoltajaperheissä varttuneilla miehillä itsemurhakuolleisuus oli suurempi muihin miehiin verrattuna. Rikollisuutta esiintyi enemmän yksinhuoltajaperheessä varttuneilla tutkittavilla. Yksinhuoltajaäideille syntyneillä pojilla oli aikuisiällä suurempi riski erityisesti väkivaltarikoksiin ja niiden uusimiseen kuin kahden huoltajan perheessä kasvaneilla pojilla.Yksinhuoltajaperheessä varttumisella näyttäisi siis olevan osalle lapsista joitakin kielteisiä vaikutuksia aikuisiän hyvinvointiin. Lapsen kehitysympäristössä olevien mahdollisten perherakenteeseen liittyvien riskien tiedostaminen jo ensimmäisistä elinvuosista alkaen auttaa tukiverkostojen rakentamisessa syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

ISBN-10:
951-42-5940-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Sauvola Anu
Tuotekoodi 013001
16,82 €