Reverse link feedback power control in pilot symbol assisted systems, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 150

Lähettimien lähetystehojen järkevä säätäminen on ratkaiseva tekijä liikkuvissa, langattomissa monikäyttöjärjestelmissä (mm. matkapuhelinsovellukset) samanaikaisten käyttäjien lukumäärän maksimoimiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi.Tässä työssä on linkkitasolla tutkittu mitatun tiedonsiirtokanavan tilan perusteella tapahtuvaa tehonsäätöä, joka minimoi vastaanottimessa syntyvät virheet, kun kanavan mittausvirheiden vaikutus otetaan huomioon. Informaatiosymboleiden lisäksi lähetetään pilottisymboleja, joiden avulla kanavan satunnaisesti muuttuvaa tilaa mitataan. Vastaanotin lähettää mittausten perusteella tietoa paluukanavaa pitkin lähettimelle lähetystehon säätämiseksi.Työssä on käytetty aiempaa yleisempää järjestelmämallia, jossa pilottisymbolien lukumäärä on vapaasti valittavissa (optimaalinen) ja mittausmenetelmät ovat optimaalisia. Lisäksi on selvitetty paluukanavassa väistämättä syntyvän viiveen vaikutus tehonsäädön suorituskykyyn sekä tehonsäädön ja toistemenetelmien yhteistoiminnasta saatava hyöty. Käytetty tehonsäätömenetelmä sopii parhaiten sisätiloissa ja mikrosoluissa tapahtuvaan tiedonsiirtoon. Saadut tulokset antavat viitettä mihin käytännön tehonsäätömenetelmien suorituskyky linkkitasolla voi parhaimmillaan yltää.

ISBN-10:
951-42-5761-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
94 s.
Tekijät:
Saarinen Ilkka
Tuotekoodi 012998
7,57 €