Fractionation of thermomechanical pulp in pressure screening An experimental study on the classification of fibres with slotted screen plates, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 156

Painelajittelu on nykyisin laajasti käytetty menetelmä massan puhdistukseen ja sitä on perinteisesti tutkittu epäpuhtauksien poiston kannalta. Tämän työn tarkoituksena oli kuitenkin tarkastella painelajittelua massan fraktioinnin näkökulmasta tutkimalla systemaattisesti ja laajasti lajitteluparametrien vaikutuksia massan fraktioitumiseen. Tavoitteena oli selvittää painelajittelun käyttömahdollisuudet ja -rajoitukset fraktiointimenetelmänä. Kokeellinen työ tehtiin tehdasmittakaavaisella kaksivaiheisella painelajittimella, joka oli kytketty teolliseen TMP-prosessiin. Massan fraktioitumista analysoitiin sakeus-, freeness-, kuitupituus- ja pituusmassamittausten sekä Bauer-McNett -kuituluokituksen avulla.Lajittelukokeiden tulokset osoittivat, että määrätyllä sihtikorilla massan fraktioituminen riippui lähes yksinomaan käytetystä massa- ja tilavuusrejektisuhteesta. Lajittelun massarejektisuhde oli seuraus valituista operointiparametristä eli tilavuusrejektisuhteesta syöttösakeudesta, roottorin pyörimisnopeudesta ja rakovirtausnopeudesta. Fraktioitumisen selektiivisyyteen ei kuitenkaan pystytty vaikuttamaan erilaisilla operointiparametriyhdistelmillä, mikäli em. rejektisuhteet pidettiin vakiona. Sen sijaan rakoleveyttä tai seulapinnan profilointia pienentämällä voitiin fraktioitumista lisätä muuttamatta rejektisuhteita. Massa- ja tilavuusrejektisuhteet voitiin yhdistää matemaattisesti yksittäiseksi parametriksi, jonka funktiona massan fraktioituminen voitiin esittää laajalla lajittimen toiminta-alueella lähes yksikäsitteisesti. Kuitupituuden lisäksi massa fraktioitui painelajittimessa myös pituusmassan mukaan. Pituusmassa oli tietyssä kuitupituudessa verrattuna aina pienempi akseptissa kuin rejektissä.Tutkimuksessa saatua uutta tietoa voidaan hyödyntää massan laadun mallinnuksessa, fraktiointikokeiden ja lajittamon säätöstrategioiden suunnittelussa.

ISBN-10:
951-42-5918-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Ämmälä Ari
Tuotekoodi 012997
7,57 €