Prediction of neurosensory disability in very low birth weight preterm infants Structural and functional brain imaging and hearing screening at term age and follow-up of infants to a corrected age of 18 months, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 627

Keskoshoidon kehityksen myötä suurimmassa vammautumisriskissä olevien erittäin ennenaikaisena ja pienipainoisena syntyvien keskoslasten selviytyminen on lisääntynyt. Väitöskirjatyössä tutkittiin aivojen kuvantamistutkimusten ja kuulonseulontatutkimusten hyvyyttä vammaisuuden ennustamisessa. 51 selviytyjäkeskosen syntymäpaino oli alle 1500 g ja syntymäikä alle 34 raskausviikkoa. 18 kuukauden ikään mennessä 12 keskosella oli CP-vamma ja 6:lla vaikea kuulovamma useimmiten CP-vamman kanssa.Aivojen rakennetta kuvattiin ultraäänitutkimuksen lisäksi magneettikuvauksella ja toimintaa isotooppiverenkiertotutkimuksella ja aivorunkoherätevastetutkimuksella. Aivojen eri kuvantamistutkimukset todettiin käyttökelpoisiksi, luotettaviksi ja ennustaviksi. Magneettikuvauksen aivolöydökset, keskosille ominaisten verenvuotojen ja verenkiertohäiriöiden jättämät jäljet aivoaineessa, ennustivat parhaiten CP-vammaa 82 %:n herkkyydellä ja 97 %:n spesifisyydellä. Ultraäänitutkimuksella herkkyys oli 58 % ja spesifisyys 100 %. Isotooppitutkimuksen löydösten ennusteherkkyys oli samaa luokkaa. Aivorunkoherätevasteet ennustivat parhaimmillaan liikunta- tai kuulovammaa 93 %:n herkkyydellä ja 59 %:n spesifisyydellä. Aivorungon koko magneettikuvassa ennusti vammaa 30 %:n herkkyydellä ja liki 100 %:n spesifisyydellä. Kuulonseulonta suoritettiin aivorunkoherätevaste, otoakustiset emissiot ja vapaakenttätutkimus -menetelmillä. Aivorunkoherätevastepoikkeavuudet ennustivat kuulovammaa 100 %:n herkkyydellä ja 98 %:n spesifisyydellä, poikkeavat otoakustiset emissiot 50 %:n herkkyydellä ja 84 %:n spesifisyydellä, ja vapaakenttäpoikkeavuus 50 %:n herkkyydellä ja 98 %:n spesifisyydellä.Aivojen magneettitutkimusta ja aivorunkoherätevastetutkimusta voidaan suositella keskosten ennustetutkimukseksi.

ISBN-10:
951-42-5914-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
74 s. + artikkelit
Tekijät:
Valkama Marita
Tuotekoodi 012994
8,58 €