Essays on inflation expectations and interest rates in modern Finnish financial markets, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 4

Tutkimuksessa tarkastellaan erästä taloustieteen eniten tutkittuayksittäistä relaatiota, ns. Fisher-hypoteesia, moderneilla suomalaisillarahamarkkinoilla. Kyseisen hypoteesin mukaan nimelliskoroilla javastaavilla inflaatio-odotuksilla on pitkällä aikavälillä positiivinen yksiyhteen suhde toisiinsa nähden. Hypoteesia voidaan perustellusti pitääyhtenä rahapolitiikan kulmakivistä useissa Euroopan maissa tällä hetkellä.Tutkimuksen tulosten perusteella alkuperäinen Fisher-hypoteesi, ja myöskäänsiihen perustuva, Mishkinin inflaatiomuutosmalli eivät toimi suomalaisillarahamarkkinoilla, mikäli ulkomaisten markkinoiden vaikutuksia tai mm.rahapolitiikan havaitsemattomia regiimimuutoksia ei oteta analyysissahuomioon. Kun nämä tekijät huomioidaan, tutkimuksessa saadaan selvääevidenssiä Fisher-hypoteesin ja rahapoliittisten toimenpiteiden tehokkuudenpuolesta, kun tarkasteltavana ajanjaksona ovat vuodet 1987 - 1996, eli ns.rahamarkkinoiden vapautumisesta ERM-kytkentään.

ISBN-10:
951-42-5112-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
155 s. : kuv
Tekijät:
Junttila Juha
Tuotekoodi 012984
10,60 €