Näytön voimalla ja varjossa opintiellä Tutkimus mieleenpainuneista kouluoppimisen kokemuksista, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 38

Monet mieleenpainuneista oppimiskokemuksista eivät olleet oppimisen näkökulmasta erityisen mielekkäitä. Mielekäs oppiminen näytti edellyttäneen liikkeellelähtöä. Ja liikkeellelähteminen puolestaan näytti edellyttäneen luottamista omiin taitoihin, uskallusta astua epävarmuuden ja outouden ympäristöön sekä halua oppia. Mielekästä oppimista luonnehtivat myös haasteellisuus, itsenäisyyden kokeminen suhteessa ekspertteihin varsinaisessa opettelun prosesseissa, turvallisuuden kokeminen suhteessa ulkoisiin, itsestä riippumattomiin uhkiin, kiireettömyys, mutta samalla ajan rajallisuus esimerkiksi opittavana olleen asian käyttötarpeen vuoksi sekä näytön ensisijaisuuden sijasta tarve käyttää opittavana ollutta asiaa. Myös tarpeesta jakaa osaamisen tai uuden löytämisen kokemus viestittiin.

ISBN-10:
951-42-5383-3
Kieli:
FIN
Tekijät:
Sunnari Vappu
Tuotekoodi 012981
9,08 €