Regulation of adrenomedullin gene expression in the rat heart, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 568

Adrenomedulliinin geenin ekspression säätely rotan sydämessäAdrenomedulliini (AM) on uusi 52-aminohapon peptidi, joka on verenkierrossa koholla mm. verenpainetaudissa. Akuutissa verenpaineen nousussa AM:n geenin havaittiin nopeasti aktivoituvan sydämen vasemmassa kammiossa ja eteisessä. Sydämen vasen eteinen eritti AM:a verenkiertoon. Angiotensiini II 1-tyypin (AT1) ja endoteliini-1 A/B-tyypin reseptorien salpauksella ei ollut vaikutusta AM:n geenin aktivaatioon. Kroonista verenpainetautia sairastavilla koe-eläimillä ACE-estäjällä sekä AT1 reseptori antagonistilla, ei ollut vaikutusta vasemman kammion AM:n geenin aktivaatioon. Lisäksi havaittiin sekä C-tyypin natriureettisen peptidi-infuusion että neutraaliendopeptidaasi-entsyymin estäjän vähentävän vasemman kammion AM:n geenin aktivaatiota. Yhteenvetona todettiin, että adrenomedulliini saattaa olla merkittävä tekijä akuuttien sydän- ja verenkiertoelimistön kriisien diagnostiikassa ja hoidossa.

ISBN-10:
951-42-5477-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Romppanen Hannu
Tuotekoodi 012968
7,40 €