Quality of life after stroke Clinical, functional, psychosocial and cognitive correlates, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 559

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aivohalvauksen jälkeisen masennuksen ja kliinisten, toiminnallisten ja neuropsykologisten häiriöiden välistä yhteyttä. Lisäksi tutkittiin potilaiden kokemaa elämänlaatua ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä sekä aivohalvauksen vaikutusta seksuaalitoimintoihin. Yli puolet potilaista oli masentuneita aivohalvauksen jälkeen. Tutkimuksen keskeinen löydös oli masennuksen ja afasian ja muiden neuropsykologisten häiriöiden välinen kiinteä yhteys. Aivohalvauksella oli selvä kielteinen vaikutus sekä fyysisiin että psykososiaalisiin elämänlaadun osa-alueisiin. Masennuksen lisäksi parisuhteessa eläminen oli tärkein elämänlaatua alentava tekijä. Aivohalvaus huononsi sekä potilaiden että heidän puolisoidensa seksuaalista toimintakykyä ja lisäsi tyytymättömyyttä sukupuolielämään. Tutkimuksen perusteella korostuu moniammatillisten selvitysten merkitys aivohalvauspotilaiden elämänlaatua arvioitaessa. Tutkimus asettaa uusia haasteita nykyiselle kuntoutuskäytännölle.

ISBN-10:
951-42-5426-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kauhanen Marja-Liisa
Tuotekoodi 012960
7,57 €