Effects of human X and Y chromosomes on oral and craniofacial morphology Studies of 46,XY females, 47,XYY males and 45,X/46,XX females, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 546

Väitöskirjassa tutkitaan X- ja Y- kromosomien vaikutusta hammaskaarten kokoon ja muotoon sekä kraniofakiaalisen kompleksin dimensioihin, kulmiin ja eri osien suhteisiin. Tutkittu materiaali koostuu suomalaisista potilaista, joilla on sukupuolikromosomien poikkeamia, ja normaaleista populaatiokontrolleista. Potilaat ja kontrollit kuuluvat

ISBN-10:
951-42-5373-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Grön Mathias
Tuotekoodi 012948
7,06 €