A prelude to neurogenesis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 543

Kaikki keskushermoston solut syntyvät embryonaalisesta neuroepiteelistä. Me olemme tutkineet neuroepiteeliä neuraalipienavaiheessa, jolloin neuroepiteelisolut tuottavat vain uusia kantasoluja ja neuraaliputkessa, jolloin osa niistä erilaistuu hermosoluiksi. Totesimme, että ennen erilaistumisen alkua tapahtuu selvä muutos epiteelisoluille tyypillisissä rakenteissa; tiukat liitokset menettävät toimivuutensa ja kalvoproteiinien polariteetti vähenee. E-kadheriinin sijasta solut ilmentävät N-kadheriinia. Lisääntyvän hermosolutuotannon myötä neuroepiteeli menettää myös kontaktin basaalilaminaan, mikä jeikastuu niiden integriinireseptoreissa. Muutokset viittaavat vaiheittaiseen epiteeli-mesenkyymisolutransitioon, jota ohjaavilla tekijöillä on todennäköisesti tärkeä merkitys hermosolutuotannolle.Kehitimme keinon erottaa erilaistumiseen valmistautuva kantasolu neuroepiteelissä sen ekspressoiman anti-proliferatiivista proteiinia koodaamaan lähettiRNA:n avulla. Tätä markeria käyttäen osoitamme, että hermosolutuotanto alkaa yksittäisissä soluissa eikä soluryppäissä niinkuin myöhemmin kehityksen aikana.

ISBN-10:
951-42-5351-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Aaku-Saraste Eeva
Tuotekoodi 012945
10,60 €