Type I and III procollagen propeptides in sarcoidosis, fibrosing alveolitis and asbestos-related lung diseases, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 542

Tutkimuksessa selvitettiin sarkoidoosin, fibrosoivan alveoliitin ja asbestoosin aktiivisuutta ja ennustetta määrittämällä tyyppi I kollageenin karboksiterminaalisen propeptidin (PICP) ja tyyppi III kollageenin aminoterminaalisen propeptidin (PIIINP) määriä 60:n sarkoidoosipotilaan, 18 fibrosoivaa alveoliittia sairastavan potilaan, 5:n asbestoosipotilaan ja 37:n muun asbestille altistuneelta potilaan keuhkohuuhtelunäytteissä (BALF), keuhkojen epiteeliä verhoavasta nesteessä (ELF) ja seerumissa. Lisäksi tutkittiin 23:n sarkoidoosia ja fibrosoivaa alveoliittia sairastavan potilaan keuhkobiopsianäytteistä tyyppi I aminoterminaalisen propeptidin (PINP) ja tyyppi III kollageenin aminoterminaalisen propeptidin värjäytyvyyttä immunohistokemiallisesti. PICP:ä todettiin sarkoidoosista, fibrosoivasta alveoliitista ja asbestoosista kärsivien potilaitten, mutta ei kontrollien BALF:ssa. Seerumiin verrattuna moninkertainen PICP pitoisuus ELF:ssa kuvastaa keuhkojen paikallista tyyppi I kollageenin muodostusta näissä sairauksissa. BALF- ja ELF-PIIINP oli koholla sarkoidoosissa ja se liittyi erityisesti keuhkoröntgenkuvassa todettuihin keuhkokudoksen muutoksiin. PIIINP:n toteaminen keuhkohuuhtelunäytteestä fibrosoivassa alveoliitissa merkitsi huonoa ennustetta. Seerumin PIIINP oli lievästi koholla sarkoidoosissa ja fibrosoivassa alveoliitissa, mutta PICP taso seerumissa ei eronnut kontrolleista. Koepalanäytteissä todettiin tyyppi I ja III kollageenien propeptidien immunoreaktiivisuuden jakauman eroavan toisistaan fibrosoivassa alveoliitissa ja sarkoidoosissa, mutta molemmissa sitä todettiin enemmän kuin normaalissa keuhkokudoksessa. Fibrosoivassa alveoliitissa lisääntyminen todettiin erityisesti tuoreen fibroosin alueilla.

ISBN-10:
951-42-5371-X
Kieli:
ENG
Tekijät:
Lammi Lauri
Tuotekoodi 012944
11,77 €