Docking proteins p130Cas and p120Cbl in integrin and growth factor receptor signalling, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 534

Soluadheesio eli solujen kiinnittyminen solujen ulkovälitilan valkuaisaineisiin tai viereisiin soluihin ohjaa useita solulle elintärkeitä toimintoja, kuten kasvua, erilaistumista ja liikettä yhdessä kasvutekijöiden kanssa. Soluadheesio huolehtii siitä, että monisoluinen eliö pysyy kasassa ja että oikeantyyppiset solut ovat sijoitettuina elimistön oikeisiin paikkoihin. Soluadheesiota välittävät integriinit, jotka ovat solun pinnan ns. adheesioreseptoreita. Ne toimivat sekä mekaanisina arkkitehtuuria ylläpitävinä molekyyleinä että tiedonsiirtoproteiineina välittäen tietoa solun ulkopuolelta solun sisään ja päinvastoin. Solujen kiinnittyminen integriinivälitteisesti saa aikaan solunsisäisen tiedonsiirtoketjun käynnistymisen, joka säätelee solun toimintaa. Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin soluviljelymalleissa kahden eri solunsisäisen ankkuriproteiinin, p130Cas:in ja p120Cbl:in merkitystä soluadheesiovälitteisessä ja kasvutekijävälitteisessä tiedonsiirrossa. Työssä osoitettiin näiden proteiinien välittävän soluadheesion ja kasvutekijöiden aikaansaamaa tiedonsiirtoketjua solun ulkopinnalta aina tumaan saakka. Lisäksi työssä osoitetaan kuinka p120Cbl:in onkogeenisten mutanttien toiminta eroaa normaalin proteiinin toiminnasta.

ISBN-10:
951-42-5306-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
71 p
Tekijät:
Ojaniemi Marja
Tuotekoodi 012937
7,57 €