Markers of collagen metabolism in the assessment of rheumatoid arthritis. With special reference to cross-linked carboxyterminal telopeptide of type I collagen (ICTP), Acta Universitatis Ouluensis D Medica 532

Nivelreuma on yleinen (1%:lla väestöstä) pysyvää toimintakyvyn alenemista ja jopa lisääntynyttä kuolleisuutta aiheuttava tuki-ja liikuntaelimistön tulehduksellinen sairaus. Sen perimmäinen syy on edelleen tuntematon ja hoito siten kokemusperäistä, eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Taudin kulku on usein ennalta arvaamatonta ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät puutteellisesti tunnettuja. Erilaisia biokemiallisia markkereita on tutkittu intensiivisesti toiveena, että niiden avulla voitaisiin perinteisiä keinoja paremmin arvioida meneillään olevaa niveltuhoprosessia.I tyypin kollageenia esiintyy ensisijaisesti luussa ja jonkin verran myös jänteissä, nivelsiteissä ja pehmytkudoksissa. Väitöskirjatyössä testattiin ensisijaisesti sen hajoamiseen liittyvän metaboliitin (ICTP) käyttökelpoisuutta nivelreuman aktiivisuutta ja ennustetta arvioitaessa. Voitiin osoittaa, että kohonnut seerumin ICTP-pitoisuus liittyi tilastollisesti merkitsevällä tavalla korkeaan taudin aktiviteettiin ja ennusti niveltuhon etenemistä. Väestöpohjaisessa 90 nivelreumapotilaan kolmen vuoden seuranta-aineistossa alkutilanteen kohonnut ICTP pitoisuus merkitsi 13-kertaista tekoniveloperaation riskiä. Polvinivelnesteestä mitattuna ICTP:n koholla olo ennusti kyseisen nivelen nopeampaa vaurioitumista. ICTP näytti olevan ennustearvoltaan varsin itsenäinen, mutta sen yhdistäminen reumatekijän läsnäoloon tai kohonneeseen tulehdus/kudostuhomittariin (CRP) paransi edelleen ennustearvoa. Tutkimuksessa osoitettiin, että ICTP-määrityksestä voi kehittyä tärkeä apuväline tuoreen nivelreuman taudinkulkua arvioitaessa lääkehoitolinjoja valittaessa. Seerumin ICTP-taso voidaan määrittää jo rutiinilaboratoriotutkimuksena.

ISBN-10:
951-42-5310-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
65 p
Tekijät:
Åman Sari
Tuotekoodi 012935
8,07 €