The role of vacuolar H+-ATPase in exocytic and endocytic membrane transport processes, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 529

Tutkimuksessa selvitettiin eksosytoottisten ja endosytoottisten organellien ontelon pH:n merkitystä kalvoliikenteelle. Organelleja happamoiva vakuolaarinen H+-ATPaasi inhiboitiin spesifisesti bafilomysiini A1:llä. Tutkimukset eri nisäkässolulinjoilla osoittivat, että eksosytoosireitillä kuljetus Golgin laitteen läpi edellytti vakuolaarisen H+-ATPaasin toimintaa. Endosytoosireitillä kuljetus endosomeista lysosomeihin oli myös estynyt bafilomysiini A1-käsitellyissä soluissa. Tutkimusta laajennettiin edelleen luukudoksen hajotukseen erikoistuneihin osteoklasteihin. Luun hajotukseen aktivoituneissa osteoklasteissa endosytoottisen kalvoliikenteen havaittiin ohjautuvan basaalisolukalvolta ns. poimukalvolle, joka on hapon ja proteaasien eritykseen erikoistunut solukalvon osa. Poimukalvon osoitettiin sisältävän myöhäisten endosomien merkkiproteiineja, sekä basaalisolukalvolta peräisin olevia reseptoreja ja niiden ligandeja. Tutkimus viittaa siihen, että endosytoottisella kalvoliikenteellä on tärkeä rooli poimukalvon ylläpitämisessä. Bafilomysiini A1:n havaittiin inhiboivan endosytoottista kalvoliikennettä osteoklasteissa, joten poimukalvolle suuntautuvan kalvoliikenteen estyminen selittää osteoklastin luunhajotustoiminnan inhiboitumisen bafilomysiini A1:llä.

ISBN-10:
951-42-5275-6
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69+59 p
Tekijät:
Palokangas Harri
Tuotekoodi 012932
12,61 €