Lifestyle and oral health of 55-year-olds, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 526

Hammaslääketieteellisissä tutkimuksissa on keskitytty kuvaamaan yksittäisten terveystapojen vaikutusta suunterveyteen huomioimatta että terveystavat ovat yhteydessä laajempaan elämäntyylin käsitteeseen. Tutkimukseen osallistui 780 vuonna 55-vuotiasta oululaista,joille tehtiin suun terveydentilan tarkastus. Terveellistä elämäntyyliä kartoitettiin kysymyksillä tupakoinnista, alkoholin käytöstä, liikunta aktiivisuudesta ja ruokailutottumuksista. Terveellisen elämäntyylin omaksuneilla oli vähemmän reikiä hampaissa, enemmän hampaiden kiinnityskudossairauksia ja limakalvon tulehdusta hammasproteesin alla. Alemman työ aseman omaavien huonompi suunterveys näytti osittain selittyvän sillä että heillä oli epäterveellisempi elämäntyyli, mutta myös sillä että he kävivät hammaslääkärissä vähemmän kuin korkeamman työaseman omaavat. Myös miesten huonompi suunterveys naisiin verratuna näytti selittyvan miesten epäterveellisemmällä elämäntyylillä. Suusairaudet voinevat biologisesti myötävaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksien kehitykseen. Tämä tutkimus ei sulje kokonaaan pois tätä mahdollisuutta, mutta vaikuttaisi myös siltä että sekä suusairauksia ja sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat ihmiset, joilla on epäterveellinen elämäntyyli.

ISBN-10:
951-42-5264-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Sakki Tero
Tuotekoodi 012929
8,58 €