Lens autofluorescence In aging and cataractous human lenses. Clinical applicability, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 525

Näkötarkkuutta ei voida käyttää harmaakaihen mittarina epidemiologisissa tutkimuksissa. Silmätautien klinikassa on kehitetty laitteisto, jolla voidaan helposti mitata ihmissilmän linssin autofluoresenssia. Ilmiö liittyy linssin vanhenemiseen ja kellastumiseen. Mittasimme eri-ikäisiltä terveiltä linssin autofluoresenssin, 6 vuotiaasta lapsesta yli 80 vuotiaaseen, ja totesimme kiihtyvän lisääntymisen iän myötä. Autofluoresenssin mittauksella pystyimme erottamaan kaihipotilasryhmät ikävakioidusta tervesilmäisestä vertailuryhmästä ja arvioimaan linssin valonläpäisykykyä. Linssin keskiosassa sijaitseva ns. nukleaarinen harmaakaihi ja linssin kellastuminen liittyivät selvimmin lisääntyvään autofluoresenssiin. Linssin etuosan ns. kortikaalinen harmaakaihi esti autofluoresenssin muodostumisen / mittaamisen ja todetut arvot olivat matalammat kuin ikävakioidulla vertailuryhmällä. Nukleaarisen harmaakaihen lisääntymistä voitiin mittauksella objektiivisesti arvioida ja tästä on hyötyä harmaakaihen riskitekijöitä tutkittaessa.

ISBN-10:
951-42-5266-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Siik Seppo
Tuotekoodi 012928
9,59 €