Laminin &ggr;2 chain gene Structure, developmental expression of alternative transcripts and involvement in junctional epidermolysis bullosa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 524

Tällä hetkellä tunnetaan yli kymmenen laminiini-isomuotoa, jotka rakentuvat viidestä erilaista a-, kolmesta b- ja kolmesta g-ketjusta. Laminiini-5 (a3b3g2) on epiteelispesifinen isomuoto. Se muodostaa osan ankkurointisäikeistä, jotka kiinnittävät mm. ihon epiteelisolut allaolevaan tyvikalvoon. Tästä syystä laminiini-5 -molekyylin alayksiköitä koodaavien geenien, LAMA3, LAMB3 ja LAMC2, on ajateltu olevan kandidaattigeenejä epidermolysis bullosa junctionalis (JEB) -ihorakkulasairaudessa.Tässä tutkimuksessa selvitettiin laminiinin g2-ketjua koodaavan geenin (LAMC2) eksoni-introni -rakenne. Geeni sisältää 23 eksonia ja sen koko on 55 kiloemästä. Geenin rakennetta hyödynnettiin karakterisoitaessa eräiltä JEB-potilailta löydettyjä mutaatioita. Nämä mutaatiot osoittivat ensimmäisen kerran, että virhe laminiinigeeneissä voi johtaa perinnölliseen sairauteen. LAMC2-geenin rakenteen selvittäminen mahdollisti myös DNA-analyysiin perustuvan diagnoosimenetelmän kehittämisen. Tämän menetelmän avulla voidaan mm. etsiä uusia mutaatioita LAMC2-geenistä ja suorittaa sikiödiagnostiikka perheissä, joissa on JEB-riski.Ihmisen laminiinin g2-polypeptidiketjua koodaa kaksi vaihtoehtoista lähetti-RNA-molekyyliä, g2 ja g2*. Selvittääksemme näiden vaihtoehtoisten g2-muotojen biologista tehtävää, myös osa hiiren LAMC2-geenistä karakterisoitiin, hiiren g2*-cDNA eristettiin ja molempien molekyylien ilmentymistä tutkittiin sekä hiiren että ihmisen kudoksissa. Ihmisen ja hiiren LAMC2-geenien rakenteiden perusteella g2- ja g2*-molekyylit syntyvät seurauksena LAMC2-geenin 3'-pään vaihtoehtoisesta käytöstä. Lisäksi pidemmän g2-mRNA:n löydettiin olevan epiteelispesifinen molekyyli, kun taas lyhyempi g2*-mRNA voitiin havaita ainoastaan eräissä mesenkymaalisissa soluissa. Tulokset viittaavat siihen, että g2- ja g2*-molekyyleillä on toisistaan poikkeava biologinen tehtävä.

ISBN-10:
951-42-5251-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69+42 p
Tekijät:
Airenne Tomi
Tuotekoodi 012927
9,75 €