Human type IV collagen Characterization of primary structures of &agr;3(IV) and &agr;4(IV) chains, structure of COL4A5 gene, and expression of recombinant &agr;3(IV) chain, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 523

Tyypin IV kollageeni on tyvikalvojen tärkein rakenneproteiini. Tyypin IV kollageeni koostuu kolmesta a-ketjusta, jotka muodostavat kolmoiskierteisen kollageenimolekyylin. Tähän mennessä on löydetty kuusi rakenteeltaan samankaltaista, mutta geneettisesti erilaista a(IV)-ketjua, (a1-a6). a3-a6 ketjujen muutoksia tai ketjujen kokonaan puuttuminen on osoitettu eräissä munuaistaudeissa, kuten Alportin ja Goodpasturen oireyhtymissä. Tutkimuksessa selvitettiin ihmisen a3(IV) ja a4(IV) ketjujen primäärirakenteet. Tämä mahdollisti kaikkien kuuden ihmisen tyypin IV kollageniin a-ketjujen vertailun. Vertailu osoitti monia rakenteellisia yhtäläisyyksiä ketjujen välillä, jotka ovat säilyneet evoluution aikana ja joilla on todennäkoisesti tärkeä merkitys tyypin IV kollageenin toiminalle.Tyypin IV kollageenin a5-ketjun geenin, COL4A5, rakenne selvitettiin genomisista klooneista. Geenin rakenteen selvittäminen mahdollistaa geenivirheiden tutkimuksen perinnöllisessä munuaistaudissa, Alportin oireyhtymässä Ihmisen a3(IV) ketju tuotettiin sikiön munuaissoluissa. Tutkimuksessa osoitettiin, että a3(IV) ketjut eivat yksin muodosta kolmoiskierteisia molekyylejä. Tuotettua täysipitkää a3(IV) ketjua käytettiin autoimmuunisairaudessa, Goodpasturen oireyhtymässä, tuotettujen vasta-aineiden sitoutumisen tutkimiseen. Vasta-aineiden osoitettiin sitoutuvan vain a3(IV)-ketjun karboksyyliterminaalisen pään ei-kollageeniselle alueelle. Tutkimus edes auttaa uusien hoitomenetelmien kehittämisen.

ISBN-10:
951-42-5250-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
76+28 p
Tekijät:
Leinonen Anu
Tuotekoodi 012926
7,57 €