The effect of impaired dentin formation on dental caries An experimental study in the molars of growing rats, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 517

Karieksen etenemiseen hammasluussa vaikuttavat ulkoisten tekijöitten, kuten kariogeenisten bakteerien ja ruoan kariogeenisyyden lisäksi hampaan ytimen puolustustekijät. Tutkimuksessa selvitettiin hidastuneen hammasluun muodostumisen vaikutusta karieksen etenemiseen hammasluussa. 5-6 viikon dieetti- ja/tai glukokortikoidilisän jälkeen kokeen aikana muodostuneen hammasluun ja hammasluuhun edenneen reiän pinta-alat mitattiin. Myös reikien syvyys ja lukumäärä määritettiin. Hammasluun muodostumisen hidastuminen edisti reiän etenemistä kariogeenisissä olosuhteissa. Hidastamalla hammasluun muodostumista dieetin riittävä suuri sokeripitoisuus myötävaikutti reiän etenemiseen. Myös glukokortikoidit hidastivat hammasluun muodostumista, mutta myötävaikuttivat hampaiden reikiintymistä vain kariogeenisissä olosuhteissa. Vaikka kariogeeniset bakteerit ovat välttämättömiä hampaiden reikiintymiseen, runsassokerisen dieetin kariesta aiheuttava vaikutus oli huomattavasti suurempi kuin bakteerien.

ISBN-10:
951-42-5201-2
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
60+30 p
Tekijät:
Huumonen Sisko
Tuotekoodi 012920
6,56 €