Genetic aberrations and their clinical significance in breast and ovarian cancer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 516

Syövän syntyyn tiedetään liittyvän useita perättäisiä ja toisiaan täydentäviä DNA-muutoksia eli mutaatioita. Muutokset esiintyvät mm. kasvurajoitegeeneissä, joiden tuottamien valkuaisaineiden tehtävät liittyvät solun kasvun hillintään. Solutasolla kasvurajoitegeenin muuttuminen toimintakyvyttömäksi vaatii muutoksen molempiin vastingeeneihin. Muutos voi syntyä esim. mutaation tai vastingeenin häviämisen seurauksena (alleelin häviäminen; LOH, loss of heterozygosity). DNA-tason tutkimuksissa alleelin häviämistä kasvainkudoksessa onkin käytetty apuna kasvurajoitegeenien tunnistamisessa. Väitöstutkimus toi uutta tietoa kasvurajoitegeenien sijainnista. Työssä voitiin osoittaa, että kromosomi 11:n q-käsivarressa sijaitsee erityisesti aggressiiviseen rinta- ja munasarjasyöpään liittyviä kasvurajoitegeenejä. Munasarjasyöpätutkimuksessa analysoitiin lisäksi muita kromosomialueita. Tulokset osoittivat, että kromosomi 11:n lisäksi munasarjasyövän syntyy ja etenemiseen liittyviä kasvurajoitegeenejä sijaitsee kromosomeissa 16 ja 17.

ISBN-10:
951-42-5193-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
60+36 p
Tekijät:
Launonen Virpi
Tuotekoodi 012919
9,42 €