Sairaalahoito astmaatikon selviytymisen kuvaajana Rekisteritutkimus sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen ikä- ja sukupuolijakaumasta, uusien hoitojaksojen määrästä, hoitojaksojen vuodenaikavaihtelusta lapsilla, varusmiehillä ja aikuisilla sekä kuollei, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 515

Tutkimuksessa selvitetään sairaalapoistorekisterin perusteella potilaiden ikä- ja sukupuolijakauma astman aiheuttamassa sairaalahoidossa sekä hoitojaksojen vuodenaikavaihtelu eri ikäisillä. Yhdistämällä sairaalapoistorekisteri kuolintilastoon sosiaaliturvatunnuksen avulla kuvataan sairaalahoidossa olleiden astmaatikkojen kuolleisuuden vuodenaikavaihtelu.Vuosina 1972 - 1992 poistoilmoitusrekisteriin on ilmoitettu 364 871 astman aiheuttamaa hoitojaksoa. Astman aiheuttamien sairaalahoitojaksot muodostavat miehillä kolme ja naisilla kaksi huippua: 1-vuotiailla, 18-22-vuotiailla miehillä ja uudelleen miehillä 73- ja naisilla 75-vuotiaana.Sairaalahoitojaksojen vuodenaikavaihtelu on selkeästi erilainen eri ikäryhmissä. Lapsilla hoitojaksojen huiput ovat toukokuussa ja lokakuussa, laaksot tammikuussa ja heinäkuussa. Pojilla vuodenaikavaihtelu on tyttöjä voimakkaampaa.18-22-vuotiaat miehet erottuvat huippuna astman sairaalahoidossa. Tämä liittyy varusmiespalveluun. Hoitojaksoja on eniten palvelukseenastumiskuukautena tai sitä seuraavana kuukautena. Sairaalahoitoon joutuminen astman vuoksi varusmiesaikana ei kuitenkaan ennusta huonoa myöhempää selviytymistä astman suhteen.Yli 24-vuotiailla hoitojaksoja on eniten tammikuusta toukokuuhun ja vähiten heinäkuussa. Sairaalahoidossa vuosina 1977 - 1992 ensi kertaa olleista astmaatikoista on kuollut vuosina 1987 - 1993 yli 24-vuotiaana 7 622 henkilöä. Kuolleisuus on korkein joulu- ja tammikuussa ja matalin elokuussa.Astma aiheuttaa runsaasti hoitojaksoja lasten ja 18 - 22-vuotiaiden miesten ohella keski-ikäisillä ja ikääntyneillä. Näiden ryhmien astman varhaista diagnostiikkaa ja hoitoa tulee tehostaa.

ISBN-10:
951-42-5199-7
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
77+appendix+27 p
Tekijät:
Harju Terttu
Tuotekoodi 012918
7,90 €