Effects of apolipoprotein and low density lipoprotein receptor gene polymorphisms on lipid metabolism, and the lipid risk factors of coronary artery disease, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 513

Väitöskirjassa tutkittiin veren kolesterolia kuljettavien apolipoproteiini B:n ja E:n geneettisen muuntelun vaikutusta ihmisen plasman kolesterolipitoisuuteen ja kolesterolia alentavan lääkehoidon tehoon, sekä kehitettiin nopea ja yksinkertainen menetelmä vaikean perinnöllisen hyperkolesterolemian toteamiseksi.Tutkituista apolipoproteiini B:n polymorfioista XbaI +/- liittyi kohonneeseen plasman kolesterolipitoisuuteen. Apolipoproteiini E:n 4-alleeli oli pohjoissuomalaisilla hyperkolesterolemisilla potilailla tavallisempi kuin muualla, mutta siihen ei liittynyt lisääntynyt sydänverisuonitaudin riski. Sydänverisuonisairauden riskiä lisäsivät veren kohonnut LDL- ja alentunut HDL-kolesterolin määrä, lisäksi kaikilla vaikeaa sydänverisuonisairautta sairastavilla naisilla oli kohonnut verenpaine tai diabetes, tai he tupakoivat.Lovastatiini oli tehokkain ja parhaiten siedetty kolesterolia alentava lääke. Lääkehoidon teho oli alentunut henkilöillä, joilla oli apolipoproteiini E:n 4-alleeli.

ISBN-10:
951-42-5173-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Korhonen Taina
Tuotekoodi 012916
8,91 €