Dietary xylitol in the prevention of experimental osteoporosis Beneficial effects on bone resorption, structure and biomechanics, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 510

Osteoporoosin ehkäisymenetelmät voidaan perustaa joko mahdollisimman suuren lukumäärän hankkimiseen nuoruusiässä, tai tämän jälkeen luun hajoamisen minimointiin. Osteoporoosin hoidosa yleisimmin käytössä ovat estrogeeni, kalsitoniini ja bisfosfonaatit. Kaikilla näillä on havaittu selvää hoidollista tehoa, mutta myös sivuvaikutuksia. Näin ollen tavoitteena on entistä fysiologisempien hoitokäytäntöjen kehittäminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää voidaanko dieetin mukana annettavalla ksylitolilla ehkäistä kokeellisen osteoporoosin aiheuttamia luumuutoksia. Rutkimus suoritettiin tarkoitukseen yleisesti hyväksyttyjä koe-eläinmalleja käyttäen.Tulokset osoittavat, että ksylitoli lisää selvästi hohkaluun määrää ja parantaa luun lujuusominaisuuksia. Lisäksi kokeellisen osteoporoosin yhteydessä ksylitoli estää merkittävästi luun hajoamisen lisääntymistä, luun hienorakenteen vaurioita sekä luun mekaanisten lujuusominaisuuksien heikentymistä.Tuloksia voidaan pitää lupaavina ajatellen ksylitolin mahdollista käyttöä maailmanlaajuiseen terveysongelmaan osteoporoosin ehkäisyssä.

ISBN-10:
951-42-5150-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
65+24 p
Tekijät:
Mattila Pauli
Tuotekoodi 012913
7,23 €