Terveydenhoitajan työ ja kvalifikaatiot pohjoisessa toimintaympäristössä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 509

Tutkimuksessa kuvataan työelämän näkökulmasta terveydenhoitajan työn ydintoimintoja ja analysoidaan terveydenhoitajan työn kvalifikaatiovaatimuksia kontekstina yhteiskunnan ja työelämän muutostendenssit ja pohjoinen toimintaympäristö. Tavoitteena on tuottaa terveydenhoitajan työn nykyisistä ja tulevaisuuden kvalifikaatioista tietoa, jota voidaan hyödyntää ammattikorkeakoulututkintoon johtavan terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisessä.Terveydenhoitajilla ilmeni vajetta asiakastyössä vaadittavissa kvalifikaatioissa ryhmiin ja yksilöihin kohdistuvassa terveyden edistämistyössä sekä psykososiaalisten auttamismenetelmien hallinnassa. Myös kyky eritellä ja argumentoida toiminnan teoreettisia perusteita ja arvoja oli puutteellinen. Muuttuvan toimintaympäristön edellyttämissä kvalifikaatioissa vajetta ilmeni erityisesti ammattitaidon ylläpitämisen ja muutoksen hallintavalmiuksissa. Pohjoisen toimintaympäristön asettamissa kvalifikaatiovaatimuksissa vajetta esiintyi transkulttuurisen hoitotyön sekä ensiavun- ja ensihoidon alueella.

ISBN-10:
951-42-5139-3
Kieli:
FIN
Tekijät:
Lohiniva Vuokko
Tuotekoodi 012912
11,60 €