Human motor performance and physiotherapy Effect of strapping, hot and cold pack treatments and strength training, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 508

Tutkimuksessa selvitettiin neljän fysioterapia menetelmän vaikutusta ihmisen motorisen suorituskyvyn eri komponentteihin. Lisäksi tutkittiin iän, sukupuolen ja kätisyyden yhteyttä motoriseen suorituskykyyn.Motorinen suorituskyky oli matalampi vanhemmissa ikäryhmissä, lisäksi arvot olivat korkeammat miehillä ja dominoivan puolen raajoissa. Ranne- ja nilkkanivelen teippaus laski nivelen lihasvoimaa ja motorisia toimintoja. 20 minuutin lämpöpakkaushoidolla ei ollut suurta vaikutusta käden motoriikkaan, vastaavasti 15 minuutin kylmäpakkaushoito laski toimintoja hetkellisesti. Tunnin yläraajojen lihasvoimaharjoitus, ja siitä seurannut hetkellinen lihasväsymys ei laskenut yläraajojen motorista suorituskykyä. Vastaavasti 10 viikon yläraajojen lihasvoimaharjoittelu paransi ko. raajojen motorisia toimintoja kasvaneen lihasvoiman lisäksi. Tutkimuksen perusteella raajojen lihasvoimaharjoittelulla on edullisia vaikutuksia lihasvoiman kasvun lisäksi myös raajojen motoriseen suorituskykyyn

ISBN-10:
951-42-5142-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kauranen Kari
Tuotekoodi 012911
11,44 €