Keuhkokuumeesta aiheutunut sairaalahoito Suomessa 1972-1993, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 507

LL Pirjo Säynäjäkankaan Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksella tekemän tutkimuksen mukaan keuhkokuumeen aiheuttama sairaalahoito on yli kaksinkertaistunut eläkeikäisillä 1970-luvulta 1990-luvulle. Tutkimuksessa kartoitettiin hoitoilmoitusrekisteriin perustuen keuhkokuumeen sairaalahoitoa Suomessa. Vuosittain Suomessa sairastuu keuhkokuumeeseen noin 60000, joista sairaalahoitoa tarvitsee lähes 40%. Näistä eläkeikäisiä on puolet, työikäisiä kolmannes ja lapsia viidennes. Sairaalahoito alkaa lisääntyä miehillä 40- ja naisilla 50-vuoden iässä. Jyrkästi sairaalahoito kasvaa 60-65-vuotiailla saavuttaen huipun 80-85-vuotiailla. Vuoteen 2020 mennessä väestön keuhkokuumeen sairaalahoito lisääntyy 50%, eläkeikäisten liki 100%. Lasten ja työikäisten sairaalakäyttö väheni kolmanneksella; alle 1-vuotiaiden jopa 6% vuodessa. Asevelvollisuusikäisten miesten sairaalakäytön huippu toistui vuosittain läpi tutkimusajanjakson. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hoidon, hoitojärjestelmien ja ennaltaehkäisyn kehittämisessä.

ISBN-10:
951-42-5137-7
Kieli:
FIN
Tekijät:
Säynäjäkangas Pirjo
Tuotekoodi 012910
9,25 €