Human salivary carbonic anhydrase isoenzyme VI Physiology and association with the experience of dental caries, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 506

Tutkimuksessa selvitettiin ihmisen sylkeen erittyvän hiilihappoanhydraasi isoentsyymi VI:n (CA VI) osuutta pH:n säätelyyn suuontelossa ja entsyymin sylkipitoisuuksien yhteyttä karieskokemusten määrään (DMFT-indeksi). Hiilihappoanhydraasit ovat entsyymejä jotka osallistuvat monissa elimissä kudosten ja biologisten nesteiden pH:n säätelyyn katalysoimalla tasapainoreaktiota CO2 + H2O HCO3- + H+. Syljen CA VI-pitoisuuden ja pH:n tai puskurikapasiteetin välillä ei todettu yhteyttä. DMFT-indeksin ja syljen CA VI-pitoisuuden välillä havaittiin selvä negatiivinen korrelaatio, erityisesti henkilöillä joilla oli puutteellinen suuhygienia. CA VI:n osoitettiin kiinnittyvän hampaan pinnalle kiillepellikkeliin ja säilyttävän siinä entsyymiaktiivisuutensa. CA VI:n ehdotetaan suojaavan kiillettä hampaan pinnalla kasvavan bakteeriflooran happamilta aineenvaihduntatuotteilta paikallisesti, nopeuttamalla liiallisen hapon neutralointia vedeksi ja hiilidioksidiksi.

ISBN-10:
951-42-5133-4
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kivelä Jyrki
Tuotekoodi 012909
6,39 €