Genetic basis of adaptation: bud set date and frost hardiness variation in Scots pine, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 339

Työssä tutkittiin männyn (Pinus sylvestris L.) talveentumisen geneettistä perustaa. Kasvukauden pituus on Pohjois-Suomessa lyhyempi kuin Etelä-Suomessa, ja syksyllä päätesilmujen muodostuminen ja kylmänkestävyyden kehittyminen tapahtuvat aikaisemmin pohjoisessa kuin etelässä. Suuret erot populaatioiden välillä ovat pääosin geneettisiä. Geenikartoituksessa löydettiin neljä silmunmuodostumiseen ja seitsemän kylmänkestävyyteen todennäköisesti vaikuttavaa geeniä, joista osa oli vaikutuksiltaan suuria. Luonnonvalinta on siten johtanut suurivaikutteisten geenien valikoitumiseen mäntypopulaatioiden sopeutumisessa. Useiden nykyisten tutkimusten perusteella edullisten suurivaikutteisten mutaatioiden on havaittu voivan vaikuttaa sopeutumisen evoluutioon. Tämä on ristiriidassa aikaisemman käsityksen kanssa, jossa pienivaikutteisilla geeneillä katsottiin olevan keskeinen merkitys sopeutumisessa.

ISBN-10:
951-42-5503-8
Kieli:
ENG
Tekijät:
Hurme Päivi
Tuotekoodi 012908
8,58 €