Yliopisto-opiskelu ja opiskelijan työ, KasOp Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 81

Julkaisun artikkelit käsittelevät yliopisto-opiskelua, opiskelijan keinoja hallita työperäistä rasitustaan sekä opiskelun tukemista ohjauksen keinoin. Juhani Merenheimon tutkimuksessa yliopisto-opiskelijoiden elämänhallinnan tunteesta selviää, että opiskelijan elämänhallinnan tunne on yllättävän stabiili. Helka Annalan tavoitteena on selvittää yliopisto-opintojen alkuvaiheen vaikeuksia ja ongelmia, ja sitä kautta tuottaa tietoa ohjauksen kehittämiselle. Tuulikki Viitala tarkastelee artikkelissaan tutorointia teoreettisten tutorointi- ja mentorointimallien selä omaopettajakokeilusta kerätyn tutkimustiedon kautta. Eeva-Liisa Kronqvist ja Hannu Soini ovat tutkineet vertaisoppimista yliopistossa. Tutkimus osoittaa, että opiskelijat valitsevat opiskelutavan tehtävän laadun mukaan. Oulun aluetyöterveyslaitoksen tutkijat Tuija Tammlein, Ellen Ek ja Hannu RIntamäki selvittävät korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastusta, fyysistä kuntoa ja stressin kokemista. Vappu Sunnari on tutkinut sisältävätkö eri tieteenaloilla toteutuvat opetussuunnitelmat ja eri tieteenalojen opiskelukulttuuri sukupuolen mukaan määrittyviä odotuksia, jakoja, arvostuksia tai toiminta- ja käyttäytymistapoja, jotka kuormittavat ja/tai häiritsevät opiskelua. Hannele Liuskan ja Jaakko Luukkosen artikkelissa tarkastellaan päiväkirjan käyttöä tutkimusmenetelmänä. Sari Tervon artikkeli kuvaa koulutukseen hakeutumisen problematiikkaa.

ISBN-10:
951-42-5778-2
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
141 s.
Tekijät:
Luukkonen Jaakko, Liuska Hannele
Tuotekoodi 012906
17,32 €