Psykiatrinen hoito: mistä ja mihin suuntaan? Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan muutoksen historia ja sen arviointi, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 618

Psykiatrinen hoito: mistä ja mihin suuntaan? Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan muutoksen historia ja sen arviointiVäitöskirjatyössä kuvataan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutuneen psykiatrisen hoidon muutosta. Tämä tapahtuu tarkastelemalla Oulunsuun sairaalan, Heikinharjun sairaalan ja OYKS:n psykiatrian klinikan lähihistoriaa sekä yhdistetyn Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan muutosta vuosina 1993-1997. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys jäsennetään systeemiteoreettisen ajattelun pohjalta. Samanaikainen kolmen psykiatrisen sairaalan supistaminen, yhden lakkauttaminen ja tuhannen sairaalapotilaan siirtyminen avohoitoon muutti toimintaympäristöä ja suhteita terveyskeskuksiin. Eri sairaaloiden historiat vaikuttivat yhdistetyn psykiatrian klinikan muutoksiin. Vaikutukset ilmenivät toimintakulttuureiden välisinä jännitteinä, toimintatavoissa, ilmapiirissä, samoin johtamisen, ammattilaisten aseman, identiteetin ja tehtävien muutoksissa. Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikka selvisi kohtalaisen hyvin monivaiheisesta muutoksesta. Kehittyminen muistutti jossakin toimintayksikössä niin sanotun huippuorganisaation piirteitä, jonka tunnusmerkkinä pidetään henkilöstön itseohjautuvuutta ja korkeatasoiseen osaamiseen yhdistynyttä tulostietoisuutta. Psykiatrian klinikan vakaa ammatillinen identiteetti ja päämäärätietoinen muutoksen toteutus näkyi hyvänä potilastyönä ja yleensäkin toiminnan paranemisena.Yhden hoito-organisaation muutosta käsitteleviä tutkimuksia on tehty vähän. Usein toimintaympäristö ja historia jätetään niissä lähes huomiotta ja seuranta-aika on lyhyt. Tässä tutkimuksessa seurattiin hoito-organisaation muutoksia viisi vuotta. Hoito-organisaation toiminnan tilan arviointiin käytetty mittari sopinee käytettäväksi laajemminkin terveydenhuollossa.

ISBN-10:
951-42-5845-2
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
240, [48] s. : kuv.
Tekijät:
Mielonen Marja-Leena
Tuotekoodi 012903
16,82 €