Opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen osana ammattitaitoa sairaanhoitajakoulutuksessa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 613

Opiskelijoiden päätöksenteon kehittyminen osana ammattitaitoa sairaanhoitajakoulutuksessaTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sairaanhoidon opiskelijoiden päätöksenteon kehittymistä osana ammattitaitoa heidän koulutuksensa aikana.Tulokset osoittivat, että rationaalinen päätöksenteko korostui sekä opistoasteella että ammattikorkeakoulussa. Käytännön opiskelun alkuvaiheessa opistoasteen opiskelijat korostivat hoitotyön keinoja, kun taas ammattikorkeakouluopiskelijat painottivat lääketieteellisiä hoitokeinoja. Kaikissa aineistoissa esiintyi eniten hoitotyön fyysistä osa-aluetta kuvaavia lausumia. Opiskelun edetessä lukukaudelta toiselle ei ollut havaittavissa muutoksia. Kaikissa aineistoissa korostui mekaanisen päätöksenteon malli. Opiskelijoiden oppimisen taso oli suhteellisen matala molemmissa aineistoissa. Se edusti pintasuuntautunutta, mekaanista oppimista, josta puuttui reflektointi ja kriittinen ajattelu.Tulosten perusteella voidaan todeta, että koulutuksessa tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota opiskelijoiden reflektiivisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Lisäksi käytännön opiskelussa tulisi painottaa aidossa hoitoympäristössä tapahtuvan hoitamisen reflektointia.

ISBN-10:
951-42-5806-1
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
100, [22] s. : kuv.
Tekijät:
Kuokkanen Ritva
Tuotekoodi 012902
13,46 €