Significance of polymorphisms in CYP2A6 gene, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 620

Sytokromi P450 (CYP)-entsyymit osallistuvat vierasaineiden muokkaukseen (mm. lääkeaineiden metabolointi) elimistön eri kudoksissa. Entsyymit muuttavat vieraat yhdisteet vesiliukoiseen, elimistöstä pois eritettävään muotoon. Joskus yhdisteitä aktivoidaan myös, esim. karsinogeenisiksi yhdisteiksi, joilla voi olla vaikutusta joidenkin sairauksien synnyssä.Polymorfinen CYP2A6-geeni ekspressoituu maksassa ja keuhkoissa. CYP2A6-entsyymin on havaittu metaboloivan/aktivoivan toksisia (mm. aflatoksiini B1 ja nikotiini) ja prokarsinogeenisiä yhdisteitä (mm. tupakkaspesifiset nitrosamiinit) sekä joitakin lääkeaineita. Tästä johtuen CYP2A6-geenin osallisuutta mm. keuhkosyövässä ja tupakointitavoissa tutkitaan.Tässä tutkimuksessa löydettiin muutama uusi poikkeava CYP2A6-alleeli sekä kehitettiin uudet luotettavammat tutkimusmenetelmät jo aiemmin löydetyille ja uusille alleelimuodoille. Myös CYP2A6-entsyymin toimintaa tutkittiin kahdella yhdisteellä (kumariini ja nikotiini) ja havaittiiin, että poikkeavat CYP2A6-alleelit (poikkeavat genotyypit) eivät osallistu näiden yhdisteiden metabolointiin. Tässä tutkimuksessa ei CYP2A6-geenin yhteyttä maksasyöpään ja -kirroosiin sekä keuhkosyöpään löydetty eurooppalaisessa väestössä.

ISBN-10:
951-42-5856-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
83, 34 s., taul.
Tekijät:
Gullstén Harriet
Tuotekoodi 012895
12,28 €