Xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes in human lung, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 621

Sytokromi P450 -entsyymit ihmisen keuhkoissaSuurin osa tupakan vierasaineista ei ole syöpää aiheuttavia itsessään, vaan ne aktivoituvat keuhkojen omien vierasaineita metaboloivien sytokromi P450 (CYP)-entsyymien vaikutuksesta syöpää aiheuttaviin muotoihin. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keuhkojen CYP-entsyymien ilmenemistä ja säätelyä ihmisen keuhkoissa.Tutkimuksessa vertailtiin keuhkojen, veren lymfosyyttien ja keuhkojen makrofagien CYP-entsyymien ilmenemistä RT-PCR-menetelmällä. CYP:ien havaittiin ilmenevän makrofageissa samalla tavalla kuin itse keuhkokudoksessa. Lymfosyyttien CYP:ien ilmeneminen poikkesi keuhkokudoksesta. Tulokset asettavat osaltaan kyseenalaisiksi lymfosyyttien käytön keuhkokudoksen korvikkeena yksilöllisen syöpäriskin arvioinnissa.Tutkimuksessa havaittiin, että keuhkoissa esiintyy CYP3A4- ja CYP3A5-entsyymien mRNA:ta ja proteiinia. CYP3A5 oli keuhkojen pääasiallinen CYP3A-muoto. Nämä havainnot osoittavat, että keuhkoissa on CYP-muotoja, joiden tiedetään aktivoivan useita tupakansavun yhdisteitä DNA:han sitoutuvaan muotoon.Lisäksi tutkittiin keuhkojen CYP:ien säätelyä keuhkosyöpäsolulinja A549:ssä ja makrofageissa. A549-soluissa CYP3A5 lisääntyi astman hoitoon käytettävien glukokortikoidi-lääkkeitten vaikutuksesta pitoisuuksissa, jotka voidaan saavuttaa keuhkoissa. Glukokortikoideja käyttävien potilaiden makrofageissa ei kuitenkaan tätä lisääntymistä todettu. Sen sijaan tupakointi laski voimakkaasti CYP3A5-tasoja makrofageissa.Tutkimus tuotti uutta tietoa keuhkojen CYP-entsyymien ilmenemisestä ja säätelystä. Etenkin CYP3A5:n määrän lisääntyminen glukokortikoideilla ja väheneminen tupakoinnin vaikutuksesta ovat mielenkiintoisia tuloksia, koska keuhkojen CYP3A5 metaboloi syöpää aiheuttavia aineita ja sen määrän muutokset glukokortikoideja käyttävillä potilailla ja tupakoivilla voivat vaikuttaa yksilölliseen keuhkosyöpäriski

ISBN-10:
951-42-5863-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69, [36] s. : taul.
Tekijät:
Hukkanen Janne
Tuotekoodi 012894
10,93 €