Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan, SuoJul Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 15


ISBN-10:
951-42-5723-5
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
183 s.
Tekijät:
Määttä Niina, Sulkala Helena
Tuotekoodi 012883
11,94 €