Essays on investors' trading policy around interim earnings announcements in a thinly traded securities market, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 8

Sijoittajien kaupankäynti osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä ohuilla osakemarkkinoillaTutkimuksessa on selvitetty sitä, miten osavuosituloksen julkistaminen vaikuttaa sijoittajien kaupankäyntikäyttäytymiseen suomalaisilla osakemarkkinoilla. Tutkimus koostuu kolmesta itsenäisestä artikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa havaitaan, että osavuosituloksen julkistamisen yhteydessä kaupankäynnin lisääntymistä voidaan selittää osavuosituloksen aiheuttamalla osakekurssin muutoksella ja jossain määrin sijoittajien välillä vallitsevilla käsityseroilla liittyen osavuosituloksen sisältöön ennen tuloksen julkistusta. Toisessa artikkelissa havaitaan, että osavuosituloksen julkistaminen näyttäisi vaikuttavan sijoittajien kaupankäynnin ajoittumiseen pörssipäivän aikana. Väitöskirjan kolmannessa artikkelissa on tutkittu sitä, missä määrin osavuosituloksen julkistaminen poistaa suur- ja piensijoittajien väliltä käsityseroja kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen oikeasta arvosta. Tulosten mukaan ennen osavuosituloksen julkistusta suurten osakekauppojen hintataso viestittää muille sijoittajille enemmän kuin vastaavat kaupat julkistuksen jälkeen.

ISBN-10:
951-42-5718-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
123 s.
Tekijät:
Vieru Markku
Tuotekoodi 012880
10,09 €