Esseitä hyödykemarkkinoiden epätäydellisyydestä ja työn kysynnästä, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 7

Esseitä hyödykemarkkinoiden epätäydellisyydestä ja työn kysynnästäTutkimuksessa on pyritty selvittämään hyödyke- ja työmarkkinoiden välistä riippuvuutta tilanteessa, jossa hyödykemarkkinat ovat epätäydellisesti kilpaillut. Kiinnostuksen kohteena on ollut sekä epätäydellisen kilpailun implikoiman hinnoittelulisän olemassaolo, että sen vaikutukset työn kysyntään. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu työn kysynnän riippuvuutta hyödykkeiden kysynnästä.Tutkimuksessa on voitu osoittaa suomalaisten yritysten hinnoittelulisän olemassaolo. Lisäksi on voitu osoittaa hinnoittelulisien haitallinen vaikutus työpanoksen käyttöön suomalaisissa yrityksissä. Hyödykkeiden kysyntä näytti selvästi vaikuttavan työn kysyntään, joskin se, millä tavoin hyödykkeiden kysynnän muutokset välittyvät työn kysyntään jäi jonkin verran avoimeksi.

ISBN-10:
951-42-5693-X
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
101 s.
Tekijät:
Kovalainen Tapani
Tuotekoodi 012879
10,09 €