In search of powerful learning environments for teacher education in the 21st century, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae rerum socialium 39

Tämä julkaisu pohtii eurooppalaisen opettajankoulutuksen haasteita uuden vuosituhannen kynnyksellä. Julkaisu keskittyy erityisestiopettajankoulutuksen laatuvaatimusten tarkasteluun kansainvälisyyden,monikulttuurisuuden ja teknologistuvan yhteiskunnan näkökulmasta.Julkaisu pohjautuu European Teacher Education Network (ETEN)-konferenssiin, joka järjestettiin Oulussa 28.-30. toukokuuta 1999.Konferenssin tieteellisestä ohjelmasta ja yleisistä järjestelyistävastasivat Kristiina Kumpulainen ja Tuula Karhu Oulun yliopistonkasvatustieteiden yksiköstä.

ISBN-10:
951-42-5556-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
189 s.
Tekijät:
Kumpulainen Kristiina
Tuotekoodi 012875
11,77 €