Cancer of the tongue in Finland Incidence, detection, survival and prognostic factors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 612

Kielisyöpä Suomessa - Ilmaantuvuus, toteaminen, eloonjääminen ja ennustetekijätTässä väestöpohjaisessa tutkimuksessa määritettiin kielen oraalisen osan syövän ilmaantuvuutta ja potilaiden eloonjäämistä viimeisten 40:n vuoden aikana Suomessa. Mahdollisia muutoksia potilas- ja kasvainmateriaalissa, samoin kuin kielisyövän toteamista sekä ennustetekijöitä tarkasteltiin 20:n vuoden ajanjaksona Pohjois-Suomessa. Kielisyövän ilmaantuvuudessa todettiin nouseva trendi 1974-1994 välisenä aikana niin Pohjois-Suomessa kuin maanlaajuisestikin. Tästä huolimatta kielisyöpäpotilaiden suhteellinen 5-vuotis eloonjäämisluku parani 40%:sta 58%:iin 40:n vuoden aikana.Kielisyövän toteamista tutkittaessa, potilaiden perusterveydenhuollon sairauskertomukset käytiin läpi. Paljastui, että sillä lääkärillä/hammaslääkärillä, jolle potilas hakeutui ensimmäiseksi kieliyövän oireiden ilmaannuttua, on merkittävä vaikutus potilaan ennusteeseen. Jos kielisyöpää ei tunnistettu ensikäynnillä eikä seuranta-aikaa sovittu, viive syövän diagnosoinnissa venyi usein kohtalokkaan pitkäksi.On ryhmä pieniä, paikallisina diagnosoituja kielisyöpiä, jotka käyttäytyvät odottamattoman aggressiivisesti. Todettiin, että potilaan korkea ikä (yli 65 vuotta), kasvaimen korkea malgnisoitumisaste sekä p53 proteiinin puute huonontavat ennustetta paikallisina todetuissa kielisyövissä.

ISBN-10:
951-42-5802-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
76, [28] s.
Tekijät:
Kantola née Kari Saara
Tuotekoodi 012874
13,46 €