Effects of unilateral masticatory function on craniofacial and temporomandibular joint growth An experimental study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 609

Toispuoleisen purennan vaikutus kallon ja leukanivelen kasvuun. Kokeellinen tutkimusTutkimuksessa selvitettiin toispuoleisen purennan vaikutusta leukojen ja leukanivelen rakenteisiin kasvavilla kaneilla. Toispuoleinen purenta aiheutettiin hiomalla oikean puolen poskihampaat purennasta. Muutoksia tarkasteltiin eri ikäisillä eläimillä makroskooppisesti kuivakalloista, ja ruston soluväliaineen proteoglykaanien määrää ja rakennetta histokemiallisesti ja biokemiallisesti. Vertailuryhmänä oli samanikäisiä normaalipurentaisia kaneja.Nivelkuoppa siirtyi koe-eläimillä normaalia edemmäksi ja nivelkuopan muoto muuttui toispuoleisesti loivemmaksi verrattuna kontrolleihin. Alaleuassa tapahtui myös epäsymmetristä kasvua. Leukakulma muuttui jyrkemmäksi ja koko leukapuolisko lyhyemmäksi hiotulla puolella. Yläleuka jäi kapeammaksi, eikä jäljellä oleva kasvu korjannut kehittynyttä muutosta normaaliksi. Alaleuan nivelpään rustossa tapahtui myös muutoksia. Proteoglykaanien, erityisesti aggregoituvien proteoglykaanien määrä väheni, mikä oli nähtävissä sekä histokemiallisesti että biokemiallisesti.Tutkimuksen perusteella voi päätellä, että symmetrinen pureskelutoiminta on tärkeä edellytys ala- ja yläleuan ja leukanivelten kasvulle. Normaali purenta ja symmetrinen toiminta kasvun alkuvaiheessa on tärkeä myös leukanivelen rustolle.

ISBN-10:
951-42-5763-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
82, [33] s.
Tekijät:
Poikela Aila
Tuotekoodi 012871
11,77 €