Pancreatic and hepatobiliary disorders in inflammatory bowel disease, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 608

Maksa- ja haimasairaudet yleisiä suolistosairauksia sairastavillaTässä väitöskirjatyössä, joka on kliininen poikkileikkaustutkimus, selvitettiin maksa-, sappitie- ja haimamuutosten esiintymistä ja luonnetta 237 suomalaisella suolistotulehduspotilaalla. Tutkimuksen tulosten mukaan kolangiitti on yleisempi Crohnin taudissa kuin haavaisessa koliitissa. Sklerosoivaa kolangiittia diagnostisoitiin suomalaisessa potilasaineistossa runsaammin kuin mitä kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu tulokseksi. Poikkeavia seerumin maksaentsyymipitoisuuksia esiintyi yleisemmin Crohnin taudin yhteydessä (30 %) kuin haavaisessa koliitissa (11 %). Noin joka kymmenennellä haavaista koliittia ja joka kuudennella Crohnin tautia sairastavista todettiin suurentuneita haimaentsyymitasoja, ja nämä korreloivat suolistotulehdusten laajuuteen ja koepaloissa todettavaan tulehdusaktiviteettiin. Tulehduksellisia suolistosairauksia potevilla potilailla esiintyy haimatiehytmuutoksia sekä eksokriinisiä että endokriinisiä vajavuuksia ja haimatulehduksia. Näihin suolistosairauksiiin liittyy myös aiemmin arveltua selvemmin kroonisia haimatulehduksia. Sidekudosaineenvaihduntaa kuvaavat biomarkkerit olivat kohonneet erityisesti niillä kolangiittipotilailla, joilla sairauteen liittyy myös haimamuutoksia.

ISBN-10:
951-42-5755-3
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
82, [44] s.
Tekijät:
Heikius Bengt
Tuotekoodi 012870
11,77 €