New tools for the study of an old collagen Characterization of the human COL9A1, COL9A2 and COL9A3 genes and production of human type IX collagen as a recombinant protein, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 603

Uusia työkaluja vanhan kollageenin tutkimukseenUusia työkaluja vanhan kollageenin tutkimukseen. Ihmisen COL9A1-, COL9A2- ja COL9A3-geenien karakterisointi ja ihmisen tyypin IX kollageenin tuotto rekombinanttiproteiinina.Tutkimuksessa selvitettiin kaikkien kolmen tyypin IX kollageenia tuottavan ihmisgeenin rakenteet tehokkaiden mutaatioanalyysimenetelmien kehittämisen mahdollistamiseksi. Yhdelle geeneistä luotiin CSGE-tekniikkaan perustuva pikadiagnostiikkamenetelmä, jonka avulla geenistä löydettiin kolmen aminohapon mittaisen jakson puuttumiseen johtava geenivirhe. Yllättävää kyllä tämä muutos osoittautui neutraaliksi variantiksi, sillä tyypin IX kollageenin osoitettiin kykenevän neutraloimaan tiettyjen omassa rakenteessaan esiintyvien muutosten haitallinen vaikutus proteiinin toimintaan. Vastaavaa ilmiötä ei ole toistaiseksi havaittu muiden kollageenityyppien yhteydessä.Tutkimuksen toisessa osassa tuotettiin luonnollisen kaltaista ihmisen tyypin IX kollageenia rekombinanttiproteiinina hyönteissoluissa. Tuotetun proteiinin avulla voidaan selvittää molekyylin rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutuksia muiden rustokudoksessa esiintyvien molekyylien kanssa. Menetelmän osoitettiin myös soveltuvan muunnellun kollageenin tuottamiseen geenivirheiden vaikutusten tutkimiseksi proteiinitasolla.

ISBN-10:
951-42-5734-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
72, [21] s.
Tekijät:
Pihlajamaa Tero
Tuotekoodi 012865
11,77 €