Actions of alcohol and ischaemic brain infarction, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 601

Alkoholin vaikutukset ja iskeeminen aivoinfarktiAlkoholin nauttimisella voi olla sekä edullisia että haitallisia vaikutuksia veren hyytymiseen ja verihyytymän liukenemiseen. Kokeellisissa tutkimuksissa selvitettiin alkoholin vaikutuksia näihin tekijöihin tilanteissa, jotka usein liittyvät alkoholin nauttimiseen. Tapaus-verrokki tutkimuksissa selvitettiin humalan aikana saadun aivoinfarktin syitä . Suurehkon alholiannoksen nauttiminen ei tehostanut fyysisen rasituksen vaikutuksia, mutta humalassa nukkuminen aiheutti merkittävän verihiutaleiden aktivaation. Kohtuullinen punaviiniannos ruuan kanssa tai ilman sitä vähensi verihiutaleiden sakkautumista. Molemmat alkoholiannokset estivät veren liuotusjärjestelmän toimintaa. Verihiutaleiden lukumäärät ja sakkautumistaipumus aivoinfarktin jälkeen kuvastivat alkoholin suurkuluttajilla edeltävän viikon juomatapoja enemmän kuin sairastettua aivoinfarktia. Runsas alkoholin käyttö altisti sydänperä isille aivoembolioille. Alkoholin nauttimisella on siten sekä edullisia että haitallisia vaikutuksia aivoinfarktin sairastumisriskiin

ISBN-10:
941-42-5721-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
79, [39] s.
Tekijät:
Numminen Heikki
Tuotekoodi 012863
10,09 €