Type IV collagen Characterization of the COL4A5 gene, mutations in Alport syndrome, and autoantibodies in Alport and Goodpasture syndromes, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 598

Tyypin IV kollageeni on tyvikalvoille spesifinen rakenneproteiini. Tyypin IV kollageenimolekyyli on kolmoiskierteinen, muodostuen kolmesta polypeptidi- eli a-ketjusta, joita on kuusi erilaista. Tämän tyvikalvokollageenin rakenne- ja toimintaviat ovat syynä joissakin perinnöllisissä ja ei-perinnöllisissä taudeissa.Alportin oireyhtymä on perinnöllinen munuaistauti, jonka oireita ovat myöskin sensorineuraalinen kuulovika ja silmäviat. Tauti johtuu tyypin IV kollageenin a3-, a4- ja a5-ketjua vastaavasti koodaavien COL4A3, COL4A4 ja COL4A5 geenien mutaatioista. Noin 85% tapauksista on X-kromosomaalisia, johtuen COL4A5 geenin mutaatioista. Väitöstyössä selvitettiin COL4A5 geenin rakenne ja kehitettiin nopea mutaatioanalyysimenetelmä, joka perustuu PCR-monistetun DNA:n suoraan sekvensointiin. Mutaatio löytyi yli 70% tutkituista näytteistä. Tulos on korkeampi kuin (50%) aiemmissa tutkimuksissa, joissa on käytetty SSCP-analyysimenetelmää.Jotkin autoimmuunitaudit johtuvat tyvikalvokomponentteja kohtaan syntyneista vasta-aineista. Goodpasturen oireyhtymä on harvinainen autoimmuunitauti, jossa vasta-aineiden kohteena on tyypin IV kollageenin a3-ketjun ei-kollageeninen osa. Tuntemattomasta syystä johtuen joillakin Alport-potilailla kehittyy munuaissiirron jälkeen vakava antiglomerulaarinen autoimmuunitauti, jossa vasta-aineet kohdistuvat a3- ja a5-ketjuihin. Työssä tuotettiin ei-kollageeniset alueet rekombinanttiproteiineina sekä bakteeri- että nisäkässolusysteemissä ja valmistettiin ELISA-menetelmä Goodpasture- ja Alport-vasta-aineiden tutkimiseksi. Vasta-aineita löydettiin kummassakin oireyhtymässä sekä yllättäen myös Alport-potilailta, joilla ei ollut kehittynyt autoimmuunitautia.COL4A5 geenin tarkka rakenne sekä korkea havaitsemisprosentti mutaatioanalyysissä antavat mahdollisuuden tarkkaan DNA-analyysiin sekä sikiöaikaiseen geenitutkimukseen. Vasta-ainemääritystä puolestaan voitaisiin käyttää potilaiden seuranna

ISBN-10:
951-42-5685-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
76, [38] s.
Tekijät:
Martin Paula
Tuotekoodi 012860
10,93 €