Cytoplasmic domains of the myelin-associated glycoprotein, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 594

Myeliiniin liittyneen glykoproteiinin solunsisäiset osatSelkärankaisten hermoston toiminta perustuu sähköimpulssien tarkkaan kulkemiseen. Myeliinituppi on myelinoivan gliasolun valmistama kalvorakenne hermosolun viejähaarakkeen ympärillä.Myeliiniin liittynyt glykoproteiini (MAG) on soluadheesiomolekyyli, joka esiintyy vain myeliinitupessa. MAG:n kaksi muotoa, S- ja L-MAG, eroavat toisistaan vain solunsisäiseltä osaltaan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisää tietoa S- ja L-MAG:n solunsisäisestä osasta.L-MAG:n solunsisäinen osa sitoutui S100b-proteiiniin, mikä sääteli L-MAG:n fosforylaatiota. Lisäksi L-MAG kykeni muodostamaan dimeerejä. S-MAG:n solunsisäinen osa sitoi sinkkiä ja sitoutui suoraan tubuliiniin, mikrotubulusten pääkomponenttiin. Näin ollen L-MAG:n ominaisuudet viittaavat siihen, että se toimii viestinvälitysmolekyylinä, ja S-MAG:n voidaan ajatella toimivan myeliinin muodostumisessa ja ylläpidossa dynaamisessa rakenteellisessa tehtävässä.

ISBN-10:
951-42-5668-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
99, [69] s.
Tekijät:
Kursula Petri
Tuotekoodi 012856
10,93 €