Dietary modification and genetic variability of atherosclerosis risk factors, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 591

Ruokavalion ja perintötekijöiden vuorovaikutus sepelvaltimotaudin vaaratekijöihinTärkeimmistä sepelvaltimotaudin vaaratekijöistä veren kolesterolipitoisuus, verenpaine ja ylipainoisuus ovat sellaisia, joihin ruokavalio vaikuttaa merkittävästi. Vaikutus on geneettisen säätelyn alaista. Rasva-aineenvaihduntaan osallistuvien proteiinien geneettinen variaatio (polymorfia) saattaa muuttaa kyseisen proteiinin toimintaa. Tässä työssä tutkittiin apolipoproteiinien E ja B polymorfioiden osuutta ruokavalion aiheuttamaan veren rasva-arvojen muutokseen. Samalla selvitettiin kuinka paljon terveillä, normaalipainoisilla ihmisillä (N=44) kontrolloidusti toteutettu ruokavalio vaikuttaa lipideihin ja verenpaineeseen. Lisäksi tutkittiin ylipainoisten, sappikivitautia sairastavien naisten (N=33) rasva-arvoja sekä rasva-aineenvaihduntaan osallistuvien geenien (CETP ja LPL) ekspressiota maksa- ja rasvakudoksessa ilman laihdutusta (N=20) ja kohtuullisen laihdutuksen (N=13) aikana. Kontrolloidulla ruokavaliomuutoksella LDL-kolesterolipitoisuus muuttui keskimäärin 39%. ApoB EcoRI ja MspI polymorfiat saattavat liittyä lipidimuutosten suuruuteen, sitä vastoin apoE polymorfian vaikutus ei aineistossamme tullut esille. Laihduttaneilla naisilla ihonalaisen rasvakudoksen LPL geeniekspressio näyttää vähenevän (-50%), ja se saattaa liittyä veren lipidipitoisuuksiin.

ISBN-10:
951-42-5651-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
87, [46] s.
Tekijät:
Rantala Maire
Tuotekoodi 012853
10,93 €